Zásady ochrany osobních údajů – Flores Flowers
Tvoj košík
Zavřít
Zavřít
Dole

Zásady ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany soukromí (Privacy Policy)


Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 24.5.2018.


Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. Proto si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky ochrany soukromí (dále jen „Podmínky ochrany soukromí“).


Tyto Podmínky ochrany soukromí podrobně popisují jak získáváme, používáme, uchováváme a případně zveřejňujeme Vaše osobní údaje při jednotlivých činnostech. V případě jakýchkoliv otázek, dotazů nebo žádostí týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte na adrese info@flroesflowers.sk.


Pokud se v těchto Podmínkách ochrany soukromí používá pojem „flroesflowers.cz“, „my“, „nás“ a pod. má se tím na mysli společnost Styling se sídlem na Průmyslová 2, 04001 Košice, IČO: 17163447.


Pro účely těchto Podmínek mají následující pojmy tento význam:


„Osobní údaje“ znamenají všechny osobní údaje, které se vztahují ke konkrétní žijící fyzické osobě, která je identifikovatelná nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována a které zpracovává flroesflowers.cz na některý z účelů uvedených v těchto Podmínkách ochrany soukromí.


„Provozovatel“ znamená konkrétní osobu, která určuje účel zpracování Osobních údajů a je jím flroesflowers.cz v souladu s tímto Podmínkami ochrany soukromí.


„Zprostředkovatel“ znamená jiná osoba než Provozovatel v daném případě, která ve jménu Provozovatele v konkrétním případě zpracovává Osobní údaje.


„GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů.


„Portál“ znamená webové stránky, jejichž provozovatelem je Provozovatel provozovaných na internetové doméně Flroesflowers.cz. Portál zahrnuje všechny a jakékoli části webové stránky, jejích podstránek, jejich obsah, zdrojové a strojní kódy tak jak je v jakémkoli čase dostupný a provozovaný na výše uvedené doméně.


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.  1. Jaké Osobní údaje oVás získáváme?

  1. Osobní údaje, které nám sami poskytnete:


Osobní údaje nám poskytujete v případě, že  1. se rozhodnete na některém Portálu vyplnit některý z kontaktních formulářů pro zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter);

  1. vyplníte Vaše údaje do registračního formuláře pro založení uživatelského konta a tyto údaje odešlete;

  1. se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím emailu;


Jakékoli Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit do jaké míry takové Osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých Osobních údajů však flroesflowers.cz nemůže reagovat na Váš podnět či žádost nebo nemůže s Vámi uzavřít smlouvu, která vzniká registrací uživatelského konta.


Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a flroesflowers.cz se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. flroesflowers.cz neodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů.  1. Osobní údaje, které získáme z Vašeho používání Portálu


flroesflowerssk může získávat i údaje, které umožňují Vaši identifikaci i nepřímo. Jedná se především o následující údaje:  1. informace a data ze zařízení, která používáte pro přístup na Portál, která mohou zahrnovat obecné informace o Vašem zařízení;

  1. data logů, která představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoliv přistupujete k portálu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas , který na stránkách strávíte a jiné);

  1. údaje o Vaším používání Portálu;

  1. informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů pro monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů našich partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí;

  1. informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu ai informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích);

  1. informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami. Facebook „Líbí se mi“ (Like Button) a podobné.


Výše uvedené údaje neumožňují samo o sobě identifikovat konkrétní žijící fyzickou osobu. Výše uvedené údaje se stávají Osobními údaji v momentě kdy je přiřadíme ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě. v případě používání Portálu s přihlášeným uživatelským účtem.  1. Osobní údaje, které získáme od třetích osob


flroesflowers.sk může získávat i Osobní údaje od třetích osob a tyto Osobní údaje kombinovat s Osobními údaji, které flroesflowers.sk získal od Vás. Jedná se především o následující Osobní údaje:  1. údaje od provozovatelů sociálních sítí (Google, Facebook) pokud jste se rozhodli zřídit své uživatelské konto prostřednictvím služeb těchto třetích stran. V takovém případě Vás provozovatel sociální sítě (Google, Facebook) vyzve k odsouhlasení poskytnutí Osobních údajů a na základě tohoto souhlasu tyto Osobní údaje provozovatel dané sociální sítě (Google, Facebook) poskytne flroesflowers.cz.

  1. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?


flroesflowers.cz jako Provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu a v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí a za účelem uvedeným níže v těchto Podmínkách ochrany soukromí.  1. Plnění smluvních povinností


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu v jakém jste vyplnili jednotlivá pole registračního formuláře při vytvoření a vedení uživatelského konta za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a flroesflowers.cz, která vzniká vytvořením uživatelského konta v souladu s<0<5> >Podmínkami a plnění jednotlivých závazků flroesflowers.sk při provozu Portálu ve standardu a kvalitě stanovené flroesflowers.sk, evidence smluvních partnerů, vyřizování podnětů a vyřizování podnětů.

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.


Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu existence Vašeho uživatelského konta a po dobu 3 let od zániku Vašeho uživatelského konta z důvodu obrany proti Vašim nárokům  1. Zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter);


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa pro účely zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter) na Vaši emailovou adresu, abychom Vás informovali o novinkách a aktuálních informacích o produktech a projektech flroesflowers. pokud jste si vytvořili uživatelský účet nebo pokud jste na Portálu požádali o zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter).


Máme za to, že když vyplňujete svoji emailovou adresu do formuláře na Portálu pro zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter) vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním zpráv přímého marketingu (newsletter).


Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na realizaci přímého marketingu s cílem nabízet Vám informace a produkty, které pro Vás mohou být relevantní a zajímavé.


Vaše Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu, než zrušíte své uživatelské konto nebo se odhlásíte ze zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter).  1. Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje včetně údajů získaných z Vašeho používání Portálu specifikovaných výše pro účely poskytování, zlepšování a optimalizaci provozu Portálu, pro zvýšení komfortu při jejich používání, pro zajištění technické podpory Portálu, analytického a statistického vyhodnocení používání Portálu , zjištění a zabránění zneužívání Portálu (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami), vyhodnocení rizik a plnění zákonných povinností.


Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu Portálu a optimalizací jeho funkcionalit i plnění smlouvy, která vznikla vytvořením uživatelského konta.


Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence Vašeho uživatelského konta a po dobu 3 let od zániku Vašeho uživatelského konta z důvodu obrany proti Vašim nárokům.


Takovému zpracování můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies na Vašem zařízení tím, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Některé funkce Portálu však potom nemusí fungovat správně.


Můžete také odstranit soubory cookies, které byly uloženy na vašem zařízení. Můžete také zvolit prohlížení našeho Portálu v „privátním režimu“, který omezí rozsah údajů ukládaných soubory cookies. Bližší informace o používání souborů cookies naleznete zde.  1. Odpovězení na otázky, žádosti, dotazy


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a případně všechny další údaje, které se nám rozhodnete sdělit prostřednictvím formuláře na dotazy nebo prostřednictvím emailu pro účely kontaktování Vás i pro účely vyřízení Vašeho dotazu , žádosti nebo dotazu případně abychom provedli jiné činnosti v souvislosti s Vaší otázkou, žádostí nebo dotazem.


Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádných služeb společnosti flroesflowers.cs a poskytování klientské podpory


Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nutná k zodpovězení Vaší otázky, žádosti nebo dotazu nebo pokud budou učiněna jiná opatření v souvislosti s Vaší otázkou, žádostí nebo dotazem, avšak ne déle než na 1 rok.  1. Vyřizování žádostí v souvislosti s uplatňováním práv subjektů údajů podle GDPR


flroesflowers.cz zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a případně všechny další údaje, které se nám rozhodnete sdělit prostřednictvím formuláře na dotazy nebo prostřednictvím emailu za účelem přezkoumání, posouzení, provedení činností, vybavení a informování Vás o vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých z práv podle článků 16 až 22 GDPR.


Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě plnění naší zákonné povinnosti.


Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne doručení žádosti.  1. Komu zpřístupňujeme Vaše Osobní údaje?


flroesflowers.cz zpřístupňuje Vaše Osobní údaje v následujících případech:  • pokud taková povinnost flroesflowers.sk vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů činných v trestním řízení, soudů, jiných orgánů veřejné moci nebo jiných oprávněných osob;

  • je-li to nezbytné pro plnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů zejména našim advokátem, poradcem, auditorem, poskytovatelem IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám apod..


S osobami, které mají postavení Zprostředkovatele uzavíráme v souladu s GDPR smlouvy o zpracovávání osobních údajů a Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje vždy na základě pokynů a ve jménu flroesflowers.cz. Všichni naši Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí.  1. Vaše práva v souvislosti s ochranou Osobních údajů?


Jako dotyčná osoba máte ve vztahu ke zpracovávaným Osobním údajům následující práva.  1. Právo na přístup k údajům


Máte právo požadovat od flroesflowers.cz potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a požádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může flroesflowers.sk zpoplatnit) a informaci o  • účely zpracování osobních údajů;

  • kategorii zpracovávaných Osobních údajů;

  • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;

  • době uchovávání Osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení;

  • právě požadovat od flroesflowers.cs opravu Osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování Osobních údajů;

  • právě podat návrh na zahájení řízení o ochraně Osobních údajů;

  • zdroji Osobních údajů, pokud se Osobní údaje nezískaly od Vás;

  • existenci automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, zejména informace o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování Osobních údajů pro dotyčnou osobu  1. Právo na opravu


Máte právo požadovat od flroesflowers.cz aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají as ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.  1. Právo na vymazání


Máte právo požadovat od flroesflowers.sk aby bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají pokud:  • již nejsou zapotřebí pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovávány;

  • jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním a neexistuje-li jiný právní základ pro jejich zpracování;

  • namítáte jejich zpracování;

  • se Vaše Osobní údaje získaly nezákonně,

  • je důvod pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána; nebo

  • byly Osobní údaje získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti od flroesflowers.sk Čl. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).  1. Právo na omezení zpracování


Máte právo požadovat od flroesflowers.cz aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů pokud:  • namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího flroesflowers.sk ověřit správnost Osobních údajů;

  • zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

  • flroesflowers.cz již nepotřebuje Osobní údaje za účelem zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění nebo obhajování právních nároků;

  • jste namítali vůči zpracování Vašich Osobních údajů až do doby než flroesflowers.sk ověří, zda oprávněné důvody na jeho straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.  1. Právo na přenosnost Osobních údajů


Máte právo požadovat od flroesflowers.sk aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat aby flroesflowers.sk přeneslo tyto Osobní údaje jinému provozovateli, ale pouze v případě, že právním základem pro jejich zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy a zároveň zpracování se provádí automatizovanými prostředky.  1. Právo namítat


Máte právo namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracování Vašich Osobních údajů včetně profilování, které je prováděno na právním základě, kterým je náš oprávněný zájem.Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, zda s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje ochrana Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad našimi oprávněnými zájmy, které sledujeme zpracováním Vašich Osobních údajů nebo pokud oprávněným důvodem je prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků

Máte právo namítat zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu.


Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů prováděného na jeho základě před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se netýká zpracovávání Osobních údajů prováděných flroesflowers.cz na jiném právním základě než na základě Vašeho souhlasu.  1. Práva iniciovat řízení o ochraně Osobních údajů


Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů České republiky nebo jiným dozorovým orgánem v místě bydliště.  1. Bezpečnost

  1. Všechny Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto Osobních údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nová administrativní, technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti Osobních údajů.

  1. Bez ohledu na všechna naše opatření je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoli ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.

  1. Části portálu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány flroesflowers.sk. Flroesflowers.sk nemá žádnou kontrolu na těchto webových stránkách a službách. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o vás včetně vašich osobních údajů.

  1. Změny Podmínek

  1. Jsme oprávněni tyto podmínky ochrany soukromí kdykoli měnit nebo upravovat.

  1. Pokud provedeme jakékoli změny v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů, umístěte nové Podmínky ochrany osobních údajů na Portál a podle potřeby změníte i Podmínky ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailu.

  1. Takto změněné Podmínky ochrany soukromí budou platné a účinné od momentu, který určíme jako den jejich platnosti a účinnosti a používání Portálu (každá návštěva stránky) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami ochrany osobních údajů.

  1. Kontaktujte nás


Máte-li dotazy, dotazy nebo žádosti o tyto Podmínky ochrany osobních údajů, chcete odvolat souhlas nebo uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@flroesflowers.cz.

 

.